Söndagen den 20 september 2020

Frågor och Svar Takbyte/installaton brandceller

 

Fråga:
Behöver Carowa tillgång till vår tomt mer än att det står en byggnadsställning runt huset? (container, arbetsfordon etc…)

Svar:
Tomterna kommer inte att användas som upplagsplats generellt, tanken är att lyfta upp det mesta på tak och ställningarna som monteras

Fråga:
Finns det mer saker som påverkas på tomten än att altantaken måste demonteras? (buskar, träd, växthus etc…)

Svar:
Det kan finnas annat som påverkar på tomten men det är individuellt för varje tomt.
Ställningen behöver ca 1,5 meter fritt från husvägg men man kommer att bedöma varje tomt efter utförd inventering

Fråga:
Är det tillåtet att vistas på tomten då arbete pågår på taket?

Svar:
Alla kommer att ha tillgång till sina tomter men det finns förstås begräsningar då arbetet pågår.
Man behöver ett visst säkerhetsavstånd inom arbetsområdet vilket meddelas av takläggaren.

Fråga:
Verkar som att vi hamnar lite i kläm med juli semestern hur är det tänkt här? Kommer de att bygga massor med ställningar och sedan försvinna under en månad? Vi kommer inte att kunna nyttja vår altan alls då under semestern vilket inte är optimalt. Om så är fallet få får de skjuta på allt till efter deras semester i så fall vilket är i augusti.

Svar:
Det stämmer att vissa ser ut att hamna i kläm under semestern. Tanken är dock att man färdigställer takbytet innan semestern och väntar med ställningen på nästa hus. Möjligen kan de byggas upp i sista veckan innan Carowa kommer tillbaka från sitt uppehåll så att ställningar finns på plats från dag 1 när de är tillbaka.