Lördagen den 30 maj 2020

Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samlingsnamn för åtgärder som innebär att de boende i ett område bildar ett brottsförebyggande nätverk. Grannsamverkan innebär att grannar och närområde går samman och förebygger kriminalitet. Man vidtar åtgärder som bevakning, märkning av ägodelar, och rapportering brott till polisen och är vittnen.

Grannsamverkan ska inte blandas ihop med ett medborgargarde. Det är primärt polisens jobb att gripa och hantera brottslingar.