Lördagen den 20 juli 2019

Publicerad 2018-05-20

Årstämma 2018

Årstämma 2018-05-14 i Gustavsborg

Måndagen den 14 maj genomfördes årstämma i Brf Gustavsborg, ordförande för stämman var Geerth Gustavssson, 28 medlemmar deltog, det bjöds på fika.

Nya stadgar godtogs, enl nya direktiv från regeringen. tre nya ledamöter välkomnades, Daniel Gustavsson, Nikoska samt Andreas Lexell.Sara Sander är Hsb:s nya representant i styrelsen, Anita Björnehaag kvarstår ett år till.Protokollet från årsstämman kommeratt finnas tillgängligt för medlemmarna när det

justerats och signerats.

Vi tackar för visat intresse.

 

// styrelsen