Lördagen den 30 maj 2020

Publicerad 2020-03-10

Infomöte ang Takbyte


Hej

Som tiadigare aviserats så kommer vi ha ett informationsmöte den 18/3 kl 18,00 där det kommer presenteras information gällande kommande takbyte och installation av brandceller

Mötet sker i samma lokal  som infomötet gällande fönstren, det vill säga Stora Salen på ABF vid Fristadstorget

Ingen föranmälan behövs och det kommer bjudas på en kopp kaffe/te och en enklare kaka till det.

På mötet kommer representanter från Carowa att närvara samt att från HSB kommer vår förvaltare Christoffer Lindberg och den av föreningen utsedda rojekledaren Thomas Aldrin

Välkomna!