Lördagen den 20 juli 2019

Parkering

Bilfritt
Grundregeln är att trafik inte är tillåten i området. Undantag görs för lastning/avlastning. Många rör sig i området, inte minst barn som leker, varför framförande av fordon ska ske med yttersta försiktighet. Parkering är endast tillåten på markerade platser. Regelverket för lastning/avlastning och parkering är enligt följande:

Vid Infarten sitter Zon p förbudsskyltar. Zon p förbudsskylten talar om att uppställning endast får ske där man har markerat med P Skylt, i övrigt gäller parkeringsförbud. Ni har rätten att köra in er bil för av- och pålastning. Det är samma regler som gäller vid alla tillfällen, så länge man håller på att lasta eller lossa skall man vara vid eller omkring fordonet inom tio minuter, är man det efter cirka fem minuter börjar tio nya minuter och så vidare. Om man inte är till fordonet inom dessa tio minuter skall fordonet betraktas som parkerat och av- och pålastning har då upphört.

P-platser
99 parkeringsplatser finns runt om i området. Observera att övrig parkering kan leda till böter. 

Garage
Föreningen har 130 garage där de flesta finns i garagelängor. Garagedörr måste alltid hållas låst för att undvika stöld och sabotage. Garaget är endast avsett för uppställning av fordon. Underhållsarbeten som till exempel oljebyte och grövre reparationer typ svetsning och slipning är ej tillåtet. Det är heller inte tillåtet att förvara saker i garaget, enligt stadgarna och på grund av brandrisks.

Uppsättning av heltäckande mellanväggar är i princip tillåtet, men kom först överens med dina grannar i garaget.

Garage upplåts med hyresrätt och tillhör alltså inte bostadsrätten. Dock medföljer ett (1) vid eventuell lägenhetsöverlåtelse om så önskas. Kölistan för garagen sköts av vicevärden (se Styrelsen).