Lördagen den 20 juli 2019

Sophantering

Hushållssopor skall sorteras och kastas i kärlen som finns uppställda i soprummen. Tänk på att ju mindre skrymmande vi gör soporna ju färre kärl går det åt och ju billigare blir det för föreningen

Hänvisning sker till återvinningen på Folkestaleden för grovsopor.

Det är mycket viktigt att alla följer de regler som gäller för soprum. Om det slängs på felaktigt sätt blir det både otrevligt och medför kostnader för föreningen. Sopor/avfall som inte får slängas i soprum är varje lägenhetsinnehavares ansvar att själv transportera till kommunens avfallsanläggning (släpkärra finns att låna av föreningen).

Vidare:
”Visste du att gamla sopborstar och plastleksaker inte ska kastas i plastsorteringen? Där och i de övriga sorteringskärlen (metall, papper etc.) ska endast förpackningar läggas. Övrigt avfall sorteras som hushållssopor eller grovsopor.”