Lördagen den 20 juli 2019

Styrelsen

Styrelsen består av 9 ledamöten. 8 ledamöten väljs av medlemmarna på årsmötet som äger rum i maj varje år. HSB utser en ledamot samt en suppleant.

Styrelsen 2017-18

Ordförande: Camilla Cederlöf  

Vice ordf: Göran Strömbäck

Sekreterare:Elin Myrbäck 

Studieansvarig: Karolin Manners/Ninoska Conejeros 

Ledamot: Åke Lindh

Ledamot: Elin Myrbäck

Ledamot:Andreas Lexell

Ledamot: Daniel Gustavsson

HSB--Ledamot Sara Sander

HSB- förvaltare Anette Mntinen

Fastighetsskötsel-HSB

Ekonomiansvarig: Geerth Gustavsson

Valutskott: Geerth Gustavsson

Valutskott: Lennart Sjöö

Valutskott