Lördagen den 30 maj 2020

Styrelsen

Styrelsen består av 8 ledamöter som är boende medlemmar i BRF Gustavsborg. Den 9:e ledamoten utses av HSB och sitter som suppleant i styrelsen.

Styrelsen 2019-2020

Ordförande: Camilla Cederlöf  

Vice ordf: Göran Strömbäck

Sekreterare:Elin Myrbäck 

Studieansvarig: Ninoska Conejeros 

Ledamot: Åke Lindh

Ledamot: Karolin Manner

Ledamot:Andreas Lexell

Ledamot: Daniel Gustavsson

HSB--Ledamot Sara Sander

HSB- förvaltare Anders Ström

Fastighetsskötsel-HSB

Valberedning: Geerth Gustavsson

Valberedning  Lennart Sjö