Logga in

Parkering

Bilfritt


Grundregeln är att trafik inte är tillåten i området. Undantag görs för lastning/avlastning. Många rör sig i området, inte minst barn som leker, varför framförande av fordon ska ske med yttersta försiktighet. Parkering är endast tillåten på markerade platser. Regelverket för lastning/avlastning och parkering är enligt följande:

Vid Infarten sitter Zon p förbudsskyltar. Zon p förbudsskylten talar om att uppställning endast får ske där man har markerat med P Skylt, i övrigt gäller parkeringsförbud. Ni har rätten att köra in er bil för av- och pålastning. Det är samma regler som gäller vid alla tillfällen, så länge man håller på att lasta eller lossa skall man vara vid eller omkring fordonet inom tio minuter, är man det efter cirka fem minuter börjar tio nya minuter och så vidare. Om man inte är till fordonet inom dessa tio minuter skall fordonet betraktas som parkerat och av- och pålastning har då upphört.

P-platser

115 parkeringsplatser finns runt om i området. Observera att övrig parkering kan leda till böter.

Garage

Föreningen har 130 garage där de flesta finns i garagelängor.
Garagedörr måste alltid hållas låst för att undvika stöld och sabotage.
Garaget är endast avsett för uppställning av fordon och får inte användas som förvaring av andra ägodelar, enligt stadgarna och detta på grund av brandrisk.


Underhållsarbeten som till exempel oljebyte och grövre reparationer typ svetsning och slipning är ej tillåtet i garagen.

Kölista och uthyrning av garage och reserverad p-plats sköts av HSB. Ni kontaktar dem på 010-442 55 00 (vardagar 9-12 samt 13-15)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.